Round Buildings

השירותים שלנו

חברת מינהל נכסים מספקת מעטפת שירותים מקיפה בתחום ניהול, אחזקה ותפעול נכסי נדל"ן לרבות מבנים, בנייני מגורים, בנייני משרדים ושטחי מסחר, ניהול השכרת מבנים ונכסים השייכים למשקיעים.


אסטרטגיית הניהול והתחזוקה שלנו כוללת הכנת תוכניות ניהול ואחזקה שנתית מפורטת במטרה לגבש "סדר יום" לנכס, לבעל הנכס, דיירים ולשוכרים. מהניסיון צברנו אנו מאמינים ומכוונים מאוד לתחזוקה מונעת, בדגש על יוזמה שנקדים את התקלה או הבעיה שעתידה לבוא, ולצפות עד כמה שניתן את ההוצאות לכל נכס.

 

שירותי הניהול והאחזקה כוללים בין השאר, בניה וניהול התקציב ומערכת הכספים, אחזקה מונעת, שוטפת ואחזקת שבר, ניקיון וגינון, ניהול ועד בית, ניהול המתקנים הציבוריים, טיפול במערכות אלקטרו-מכניות, קביעת כללי התנהגות ושימוש במתקנים הציבוריים, כתיבת חוזים והסכמי שירות ע"פ הנדרש והצורך.

 

אחזקת מבנים

אחזקת מבנים הינה מורכבת ונוגעת בהיבטים רבים הקשורים לנכס/מבנה. צבירת הניסיון והידע הוכיחו לנו שנכון להתמקד ב"תחזוקה מונעת" בדגש על מניעת התפתחות ליקויים וטיפולם בשלב המקדים. לפי הנחת היסוד המנחה אותנו, אנו פועלים להקדים את התקלה או הבעיה העתידה לבוא, ובכך לחסוך בהוצאות ולצפות עד כמה שניתן את עלויות התחזוקה הנדרשת במבנה.

שירותי הניהול והאחזקה כוללים:

 1. ניהול תקציב ומערכת הכספים

 2. אחזקה שוטפת ואחזקת שבר

 3. ניקיון וגינון

 4. ניהול ועד בית

 5. ניהול המתקנים הציבוריים

 6. טיפול במערכות אלקטרו-מכניות

 7. קביעת כללי התנהגות ושימוש במתקנים הציבוריים

 8. בדיקת חוזים והסכמי שירות ע"פ הנדרש והצורך.

בתחום זה, הניסיון, המקצועיות, המחויבות שלנו מגובה באנשי מקצוע טובים בשימת דגש על תחזוקה מונעת במיטיבה.

החברה תדאג לטיפול מהיר ויעיל בכל הנוגע למראה הבניין, תשתיות הנכס.  הצוות שלנו ידאג לשקט תפעולי כך שהדיירים/עובדים והאנשים המשתמשים בנכס יוכלו ליהנות מנכס/מבנה נעים ובסביבה שמתוחזקת באופן אופטימלי.

ניהול בנייני משרדים

מינהל נכסים מציעה סל שירותים לניהול בנייני משרדים, תוך שמירה על הוצאות הכרוכות בניהול הנכס ועמידה בתקציב, טיפול ותחזוקה נדרשת, תחזוקה מונעת ושבר.

 

מערך השירותים שלנו מצטיין בשילוב נהלי עבודה קבועים המאפשר ניהול רציף ותקין של הנכס בתוספת מערכת בקרה ממוחשבת המשלבת את כל ההיבטים הנוגעים לתחזוקה, גבייה וניהול השוכרים.

 
 

תיווך והשקעות נדל"ן

הערך המוסף שמעניקה חברת מינהל נכסים לפרטיים, משקיעים ולחברות, הינו יוצא דופן בתחום ניהול השקעות נדל"ן.

באמצעות שילוב מנצח והכרת התחום, צבירת הניסיון והכרת הסביבה, מצליח  צוות החברה לנהל ולתווך השקעות מצוינות תוך מיקסום תשואות.

 

כל זאת תחת קורת גג אחת ובשילוב מתודולוגית עבודה הטומנת בחובה שקיפות, הגינות ומקצועיות כך שבעל הנכס והדייר ירגישו בטוחים בעשייה ובשירות שלנו. 

 

ניהול נכסים

נכס שמתוחזק נכון ושתמיד נראה מטופח - יעלה בערכו.

 

אנו נעבוד עם הנכס שלכם על פי תכנון מסודר לניהול נכסים הנכון של המבנה בכללותו. חברה מקצועית לתחזוקה של נכסים, תקבע לוחות זמנים לשגרה בתחזוקה ובקרה וכן, יישום של תכנית התייעלות, בכדי להפחית מתוצאות התחזוקה.

שירותי ניהול הנכס:

 1. תכנית בקרה ותוכנית שנתית לביצוע בדיקת תשתית ומתקנים.

 2. הכנת תקציבים שנתיים מפורטים.

 3. טיפול מונע ושוטף במערכות ותשתיות תומכות בניין.

 4. הפעלת מערך שירותי משק ואנשי מקצוע.

 5. ניהול השכרות ושכרויות משנה ע"י החברה.

 6. דוחות כספיים.

 7. השבחה ושיפורים בנכס.